Calpex

CALPEX – flexibilný, plastový, nízko-teplotný systém pre spoľahlivú dodávku úžitkovej vody a tepla: flexibilný, energeticky-efektívny, spoľahlivý, rýchly a profesionálny. Nový, vysoko-kvalitný, výrazne vlnitý vonkajší plášť CALPEX-u zabezpečuje jednoduchú montáž a trvalo chráni vysoko-výkonný polyuretánový systém. CALPEX spoľahlivo a rýchlo zabezpečuje prístup ku združeným vykurovacím systémom a je energeticky efektívny, aby vydržal desiatky rokov: investícia do spoľahlivej budúcnosti.

Výrazné zvlnenie ako ochranná známka CALPEX so svojimi zvlneným profilom a pantentovaným vonkajším plášťom poskytuje vysokú úroveň flexibility počas montáže a spoľahlivo chráni pred mechanickým poškodením. Malý polomer ohybu potrubia CALPEX umožňuje kladenie do ostrých oblúkov s vynaložením minimálneho úsilia.

Flexibilné na nastavenisku Zvýšená flexibilita potrubia CALPEX nám dovoľuje natáčať potrubie na kotúče s menším vnútorným priemerom, takže dokážeme dodávať potrubie v ešte väčších dĺžkach. Teda CALPEX si vie poradiť so všetkými podmienkami na trase bez obmedzenia a s minimálnymi plánovanými nákladmi, čo prináša ďalšie finančné úspory.

Excelentné energetické vlastnosti Veľmi malé energetické straty (λ= 0,0199W/ mK) robia z CALPEX-u lídra v oblasti energetických úspor. Vďaka špičkovej kvalite, malým pórom, uzavretým membránam a vysoko-tlakému vypeňovaniu sú kvalitatívne parametre dlhodobé. Tieto výnimočné energetické vlastnosti sú potvrdené nezávislými testovacími inštitúciami. Použitie CALPEX-u redukuje náklady na teplo a udržateľne zvyšuje energetickú efektívnosť.

Nižšie náklady na zemné práce Vďaka malému vonkajšiemu priemeriu potrubia môže byť CALPEX ukladaný do užších výkopov. Menší objem mimimalizuje náklady na zemné práce, zychľuje práce a tým vedie k úspore nákladov.

Prvotriedne príslušenstvo Neodnímateľné tlakové spojky pre spoľahlivé spojenie a CALPEX klipové škrupiny, ktoré môžu byť použité bez potreby dodatočného vybavenia na ľahkú, rýchlú a bezpečnú inštaláciu dodatočnej izolácie, čím zmenšujú náklady na kladenie potrubia a garantujú dlhodobú životnosť. Namiesto ukladania mnohých krátkych úsekov dodávame potrubie v najväčšej možnej dĺžke, čo redukuje množstvo potrebných spojov.

Trvalá spoľahlivosť CALPEX, vysoko kvalitný spojitý systém je vodeodolný. Ak je vonkajší plášť poškodený externými vplyvmi nedochádza k formovaniu dutín, v ktorých by sa mohla voda akumulovať prípadne tiecť smerom do budovy.

Popis systému

 

CALPEX-UNO
Vykurovanie max. 95 °C (kolísavo) PN 6
Sanita max. 95 °C (kolísavo) PN 10

 

CALPEX-DUO
Vykurovanie max. 95 °C (kolísavo) PN 6
Sanita max. 95 °C (kolísavo) PN 10

 

CALPEX-QUADRIGA
Vykurovanie max. 95 °C (kolísavo) PN 6
Sanita max. 95 °C (kolísavo) PN 10

1. Spojený systém
width=”25%”>Požiadavky Továrensky izolovaný, flexibilný potrubný systém podľa EN 15632-1/-2
Správanie pri požiari Stavebný materiál triedy B2 (normálne nehorľavý) podľa DIN 4102
2. Médionosná rúra
Materiál Základný materiál: Polyethylén s vysokou hustotou (PE-HD), peroxidovo sieťovaný (PEXa), farba: prirodzená
Spojivo PE-modifikované, tepelne stabilné, farba: červená (vykurovanie), biela (sanita)
Difúzna bariéra Etylén / vinyl alkohol (EVOH), tepelne stabilná, farba: natural (iba vykurovacie systémy)
Požiadavky Podľa DIN 16892 /DIN 16893 a E DIN EN 12318-2, potrubie v sérii 3.2
Nepriepustnosť kyslíku Podľa DIN 4729 pri 40 °C, nepriepustnosť kyslíka založená na vnútornom objeme potrubia podľa DIN 4726 od ≤ 0.10 g /(m3 x d)
Potrubie série DIN 16893 Séria 5 (SDR 11): na vykurovanie (s EVOH bariérou)
Dlhodobé správanie podľa DIN 16892/93
Vlastnosti Necitilivá k agresívnej vode; malé tepelné straty; veľmi dobrá odolnosť voči mechanickému a chemickému poškodeniu
PEXa médionosná rúra Referenčná teplota °C Hodnota Skúšobná norma
Hustota 932 – 935 kg/m3 ISO 1183
Tepelná vodivosť 0.38 W/mK Podľa ASTM C 1113
Pevnosť v ťahu 20 min. 18 N/mm2 ISO 6259
Pevnosť v ťahu 80 min. 8 N/mm2 ISO 6259
Modul elasticity 20 600 N/mm2 ISO 527
Modul elasticity 80 200 N/mm2 ISO 527
Lineárny súčiniteľ rozťažnosti 20 1.4 · 10 E-4 1/K
Lineárny súčiniteľ rozťažnosti 100 2.0 · 10 E-4 1/K
Rozmedzie bodu topenia krystalitu 128 – 134 °C
Chemická odolnosť 20/40/60 DIN 8075 B.1
3. Izolácia
Materiál CALPEX vykurovanie
bezfreónová, cyklopentánom nadúvaná polyuretanová pena (PUR)
CALPEX sanita
bezfreónová, 100 % CO2 nadúvaná polyuretánová pena (PUR)
PUR izoláciaReferenčná teplota °CCALPEX vykurovanieCALPEX sanitaCALPEX sanita
Hustota> 50 kg/m3> 50 kg/m3EN 253
Axiálna pevnosť v strihu ≥ 90 kPa EN 15632-2
Tepelná vodivosť flexibilné systémy50≤ 0.0199 W/mK≤ 0.0234 W/mKEN 253 a ISO 8497
Tepelná vodivosť pevné systémy50≤ 0.0260 W/mKEN 253 a ISO 8497
Percento uzatvorených buniek≤ 90 %≥ 90 %EN 253
Absorbcia vody100≤ 10 %≥ 10 %EN 15632-1

4. Plášť

Materiál lineárny polyetylén, nízkohustotný (LLD-PE), bezšvový exrudovaný
Funkcia ochrana pred mechanickými vplyvmi a vlhkosťou
LLD-PE ochranný plášťReferenčná teplota °CHodnotaZkúšobná norma
Hustota918 – 922 kg/m3ISO 1183
Tepelná vodivosť –0.33 W/mKDIN 52612 
Rozmedzie bodu topenia krystalitu122 °CISO 11357-3

Vykurovanie

Prevádzková teplotamax. 95 °C (kolísavo)
 Operačný tlak6 bar
 Médionosná rúra:sieťovaný polyetylén PE-Xa so zábranou proti difúzii kyslíku (EVOH)
 Izoláciabez CFC, pružná polyuretánová tvrdená pena nadúvaná pentánom
 Ochranný plášťsínusoidne zvlnený, bezšvový extrudovaný polyetylén (LLD-PE)

Jednotrúbkový systém CPX-UNO

RozmeryMédionosná rúraNom. priemer*Polomer ohybuDĺžka kotúča**VáhaKat. č
mmmmDNpalcemmkg 
 25/ 76* 25 x 2.320340.45do 10000.901007296
 25/ 91 PLUS*   0.65do 7151.201007238
 32/ 76*32 x 2.92510.50do 10001.001007297
  32/ 91 PLUS*   0.70do 7151.401007298
40/ 91*40 x 3.7321 140.55do 7151.401007299
 40/111 PLUS*   0.75do 4501.701007300
50/111**50 x 4.6401 120.60do 4501.971007301
 50/126 PLUS*   0.80do 2912.401007240
63/12663 x 5.85020.65do 2912.601007303
63/142 PLUS*   0.85do 2603.101007254
75/142*75 x 6.8652 120.70do 2603.391007304
75/162 PLUS   0.90do 1943.901007316
90/16290 x 8.28031.00do 1944.561007305
 90/182 PLUS   1.20do 864.801007264
110/162110 x 10.010041.10do 1945.701007306
110/182   1.20do 866.601007307 
110/202 PLUS**   1.40do 806.801007321 
125/182 125 x 11.412551.30do 867.201007308 
125/202 PLUS**   1.50do 807.801007320
140/202 140 x 12.712551.40do 808.401007320
160/250160 x 14.6150612 (bars)11.801007309

Dvojtrúbkový systém CPX-DUO

RozmeryMédionosná rúraNom. priemer*Polomer ohybuDĺžka kotúča**VáhaKat. č
mm mm DN palce m m kg
25 + 25/ 91* 2 x 25 x 2.3 20 + 20 2 x 34 0.55 do 715 1.34 1007310
25 + 25/111 PLUS* 0.75 do 450 1.60  1007275
32 + 32/111* 2 x 32 x 2.9 25 + 25 2 x 1 0.60 do 450 1.90  1007311
32 + 32/126 PLUS* 1.20 do 291 2.30  1007277
40 + 40/126* 2 x 40 x 3.7 32 + 32 2 x 1 14 1.00 do 291 2.50  1007313
40 + 40/142 PLUS* 0.85 260 3.00  1007278
50 + 50/162 2 x 50 x 4.6 40 + 40 2 x 1 12 1.10 do 149 4.00  1007314
50 + 50/182 PLUS 1.30 do 86 4.70  1007279
63 + 63/182 2 x 63 x 5.8 50 + 50 2 x 2 1.20 do 86 5.30  1007315
63 + 63/202 PLUS** 1.40 do 80 6.00  1007280
75+75/202** 2 x 75 x 5.8 65 + 65 2 x 2 12 1.40 do 80 6.90  1007281 *
* Nominálny priemer je založený na veľkosti pripojenia na oceľovú rúru.
Typy kotúčov a ich rozmery:
Jumbo kotúč 2800 x 800 mm
Maxi kotúč 2800 x 1200 mm
Kotúč na námornú prepravu na vyžiadanie

Dodávka v kotúčoch**:

– ako dĺžka sekcie, ako kotúče a v bubnoch
– dodaná dĺžka v kotúči s presnosťou +/- 5%

*CALPEX PUR-KING s λ50 0.0199 W/mK, ďalšie dimenzie od jesene 2018.

Sanita

Operačná teplotamax. 95 °C (kolísavo)
 Operačný tlak10 bar
 Médionosná rúra:sieťovaný polyetylén PE-Xa bez kyslíkovej difúznej bariéry (EVOH)
 Izoláciabezfreónová, CO2 nadúvaná flexibilná tvrdená polyuretánová pena
 Vonkajší plášťsinusoidne zvlnený, bezšvový extrudovaný polyetylén (LLD-PE)

Jednotrúbkový CALPEX UNO

RozmeryMédionosná rúraNom. priemer*Polomer ohybuDĺžka kotúča**VáhaKat. č
mmmmDNpalcemmkg 
22/ 7622 x 3,016580.45do 10000.96 1010709 
28/ 7628 x 4,020340.50do 10001.06 1010711
32/ 7632 x 4,42510.50do 10001.25 1010690
40/ 9140 x 5,5321 140.55do 7151.77 1010692
50/11150 x 6,9401 120.60do 4502.50 1010694
63/126 63 x 8,750 212913.40 1010697

Dvojtrúbkový CALPEX DUO

RozmeryMédionosná rúraNom. priemer*Polomer ohybuDĺžka kotúča**VáhaKat. č
mmmmDNpalcemmkg 
28 + 22/ 9128 x 4,0 + 22 x 3,020 + 16580.55do 7151.471010699 
32 + 22/11132 x 4,4 + 22 x 3,025 + 16340.60do 4501.95 1010701
40 + 28/12640 x 5,5 + 28 x 4,032 + 2011.00do 2912.60 1010704
50 + 32/12650 x 6,9 + 32 x 4,440 + 251 141.00do 2911.77 1010707

* Nominálny priemer je založený na veľkosti pripojenia na oceľovú rúru.

Close Menu