Casaflex

Potrubný systém CASAFLEX® je samokompenzujúci, flexibilný predizolovaný potrubný systém z ušľachtilej nehrdzavejúcej chrómniklovej ocele ako varianta UNO alebo DUO. Základným konštrukčným prvkom je špirálovo zvlnená médionosná rúra, kontinuálne vyrábaná v nekonečných dĺžkach.

Vynikajúce tepelno- izolačné vlastnosti pri vysokom teplotnom zaťažení: Difúzna zábrana a konštrukcia potrubného systému CASAFLEX® garantujú minimálne tepelné straty pri vysokom teplotnom zaťažení. Potrubný systém CASAFLEX® je možné použiť pre trvalé prevádz-kové teploty do 160 °C, špičkove krátkodobo do 180 °C.

Konštrukcia: Potrubie CASAFLEX® pozostáva zo zvlnenej vnútornej médionosnej rúry z ušachtilej nehrdzavejúcej CrNi ocele. Tepelná izolácia sa skladá z bezfreónovej a flexibilnej PIR – tvrdej peny (polyisocyanuratovej peny) s vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosami. Viacvrstvová fólia pod vonkajším PE – LD plášom zabraňuje degradácii štruktúry uzavretých plynových buniek a ich úniku z PIR – tvrdej peny.

Použitie: Potrubné systémy CASAFLEX® nachádzajú uplatnenie v miestnych i diaľkových vykurovacích sieťiach ako aj v priemysle a pri využívaní obnoviteľných energií (v solárnej technike a pod.)

Flexibilný – samoodvzdušňovací – samokompenzujúci: Špirálové zvlnenie médionosnej rúry je zvlášť výhodné pre prúdenie a samoodvzdušňovanie a zabezpečuje vysokú ohybnosť, pevnosť a samokompenzáciu.

Spoľahlivé a monitorované: Štandardným použitím troch signalizačných vodičov je potrubie CASAFLEX® kompatibilné so všetkými používanými monitorovacími systémami na trhu.

Popis systému

1. Všeobecne

CASAFLEX-diaľkové vedenie tepla je chránené meno pre flexibilný samokompenzujúci, potrubný systém švajčiarskej firmy Brugg pre rozsah teplôt do 180°C a do PN25, využiteľný v oblasti tepelných sietí pre hlavné rozvody i prípojky, ako aj v priemysle, poľnohospodár-stve, solárnych zariadeniach a v bazénovej technike.

Potrubie CASAFLEX pozostáva zo špirálovo zvlnenej vnútornej rúry z ušľachtilej chróm-niklovej ocele. Špirálové zvlnenie, zvlášť výhodné pre prúdenie, zabezpečuje vysokú ohybnosť, pevnosť a samokompenzáciu potrubia.

Tepelná izolácia pozostáva z flexibilnej PIR- tvrdej bezfreónovej polyisocyanuratovej peny s vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami (λ50 ≤ 0,0255 W/mK). Pod plášťom potrubia z PE-LD je umiestnená fólia, ktorá zabraňuje difúzii plynu z uzavretých buniek v štruktúre tepelnej izolácie a tým jej degradácii.

Fyzikálne vlastnosti špirálovo zvlnenej vnútornej rúry umožňujú zanedbať tepelnú rozťažnosť vedenia.

 

Oproti klasickým kanálovým systémom umožňuje tento systém voľbu najkratšej trasy.

Na prianie zákazníka je vedenie CASAFLEX dodávané na stavenisko ako jeden kus v kotúčoch v požadovaných dĺžkach až do 500 m. Vedenie môže byť na veľké vzdialenosti kladené bez spojovacích miest. Výkop trasy môže byť preto podstatne užší. Zemné práce sú podstatne úspornejšie. To platí zvlášť pre DUO systém. Diaľkové vedenie CASAFLEX je nielen technicky perfektné riešenie, ale je aj kľúčom k rýchlej, jednoduchej, koordinačne nenáročnéj a úspornej výstavbe tepelných sietí.

Flexibilnosť potrubia CASAFLEX umožňuje bezproblémové prispôsobenie takmer všetkým možným podmienkam trasy. Jestvujúce vedenia môže križovať pod alebo nad, prekážky môže jednoducho obísť. Je to obrovskou výhodou v prípade že je potrebné realizovať rozvody v zastavanej zóne s hustou sieťou podzemných vedení.

 

2. Oblasť použitia

 

Max. trvalá prevádzk. teplota 160 °C*
Max. prípustná prev. teplota 180 °C
Max. prípustný prev. tlak PN 16 až PN 25
* Typ 60+60/182 130 °C
2. Tepelná izolácia
Materiály bezfreónová, cyclopentanom nadúvaná polyisocyanuratová tvrdá pena (PIR) s hodnotou I50: 0.025 W/mK.
PIR-izoláciaReferenčná teplota °Chodnota pre CASAFLEXSkúšobná norma
Hustota> 60 kg/m3DIN 53420
Tepelná vodivosť50≤ 0.025 W/mKDIN 52612
Uzavretosť bunkovej štruktúry≥ 90 % EN 253
Absorbcia vody po 24 hodinách≤ 10 % EN 253
3. Kovová mriežka
Materiál oceľ
 Funkcia mechanické vystužovanie flexibilného potrebuného systému
4. Antidifúzna fólia
Materiál viac vrstvová kompozitná fólia
 Funkcia zabraňovať úniku cyklopentánu z buniek
5. Ochranný plášť
Materiál nízkohustotný polyetylén (PE-LD), bezšvový extrudovaný
 Funkcia ochrana pred mechanickými vplyvmi a vlhkosťout
PE-LD-ochranný plášťReferenčná teplota °CHodnotaSkúšobná norma
Hustota931 kg/m3ISO 1183
Tepelná vodivosť0.43 W/mKDIN 52612
Teplota topenia122 °CISO 11357-3

6. Monitorovacie vodiče

Materiál1 x NiCr, červeno izolovaný/perforovaný Ø 1.1 mm/0.5 mm2
 1 x Cu, zeleno izolovaný Ø 1.3 mm/0,8 mm2
 1 x Cu, biely s rúnom Ø 1.55 mm/1.13 mm2
Systempáry vodičov: NiCr-červený + Cu-zelený ^= WIREM/Brandes-System
                          Cu-zelený + Cu-biely ^= Nordic-System
Funkciaidentifikácia a lokalizácia priesakov pomocou odporového alebo pulzného merania

Sortiment CASAFLEX UNO

Skladba potrubia CASAFLEX UNO
1 Médionosná rúra z chromniklovej ocele
2 PIR-tvrdá pena
3 Kovová mriežka
4 Antidifúzna fólia
5 PE-LD Plášť
6 Monitorovacie vodiče

Sortiment CASAFLEX DUO

Vykurovanie, 16 bar

Skladba potrubia CASAFLEX UNO
1 Médionosná rúra z chromniklovej ocele
2 PIR-tvrdá pena
3 Kovová mriežka
4 Antidifúzna fólia
5 PE-LD Plášť
6 Monitorovacie vodiče

Close Menu